Realizowane projekty
Projekty

iQMS (Quality Menagement System)

Jest systemem dedykowanym do realizacji usług pomiarowych dla Operatorów GSM, UMTS w tym wspiera technologie HSPA.

System opiera się na flocie autonomicznych próbników aktywnych, które wykonują selektywnie przydzielane zadania testowe. W czasie rzeczywistym dostarczają wskaźniki, które pozwalają na określenie jakości usług postrzeganych przez abonentów końcowych jak również informacji o zaistniałych awariach po stornie sieci komórkowej operatora.

Główne przypadki użycia systemu iQMS:

Benchmarkowanie jakości usług (własnych jak i sieci konkurencyjnych) jako Wsparcie dla Zespołów Zapewnienia Jakości (QA).

Wartość dodana:

Tania i bardzo efektywna metoda oceny jakości serwisów w stosunku do klasycznych drive testów. Ciągły dostęp do danych pomiarowych i wyników, elastyczność oraz skalowalność kampanii testowych. Nie wymaga nakładów na zakup systemu, logistykę czy jego serwis. Wynikiem końcowym są wymagane dane oraz raporty dostarczane przez InventLab.

OMC End-to-End, ciągłe monitorowanie jakości usług dodanych, pro-aktywne wykrywanie problemów po stornie sieci, lokalizacja usterek z dokładnością do poszczególnych elementów sieciowych (BTS,BSC,Node-B,RNC,SGSN etc.), szybkie raportowanie Zespołom Utrzymania Sieci w celu usunięcia awarii.

Wartość dodana:

iQMS może pracować jako rodzaj systemu nadzoru, w odróżnieniu od klasycznego OMC, które jest zorientowane na parametrach technicznie i wydajnościowe sieci. iQMS pozwala na śledzenie poprawności działania sieci z punktu widzenia abonenta końcowego w szczególności dla usług dodanych, których kontrola jakości jest nie możliwa do określenia przez klasyczne OMC w kontekście End-to-End. iQMS zapewnia również wsparcie po implementacyjne np. po zaimplementowaniu nowego oprogramowania w elementach sieciowych bądź modernizacji sprzętowej.

Projektowanie i optymalizacja sieci komórkowych pod kątem jakości postrzeganej przez klienta końcowego,

Wartość dodana:

Śledzenie zmian konkretnych KPI określających jakość serwisów pozwala projektantom na optymalizację działania sieci pod kątem zachowania wymaganych standardów jakościowych serwisów. iQMS dostarcza konkretnej informacji o miejscu, elemencie sieciowym i czasie, w którym doszło do degradacji jakości danej usługi oraz podstawowych, niezbędnych parametrów takich jak: CID/LAC/RAC, RSCP, RSSI, Ec/lo, PSC, Neighbour list, etc.

 
©2009 INVENTLAB. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zaler.pl